Dokumenty ZRZMSprávySprávy združenia

Plnenie rozpočtu za rok 2015

Plnenie rozpočtu

Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce

za rok 2015

Zostatok k 1.1.2015
Bežný účet :   10 337,92 €
Pokladňa   :    211,63 €
Spolu      :  10 549,55 €

 

Príjmy Rozpočet Plnenie
Členské 5 700 € 5 268,64 €
Príspevok S.E. a.s 12 000 €  12 000 €
Príspevok JAVYS a.s. 5 000 €  5 000 €
Úrok 5 €  2,23  €
S P O L U 22 705 € 22 270,87

 

V ý d a j e : 

            CELKOM PRÍJMY :       22 270,87 €

             CELKOM VÝDAJE :       9 229,09 €