Dokumenty OIKSprávySprávy združenia

Plán činnosti OIK na rok 2016

Plán činnosti  OIK  Mochovce na rok 2016

 

  • pravidelné stretnutia OIK Mochovce v termínoch február, september, december
  • účasť OIK na významných akciách SE a.s. (spúšťanie, Open plant, Deň energetikov a pod.)
  • účasť zástupcov OIK Mochovce na stretnutiach organizovanými študentami VŠ (Nitrianske univerzitné dni)
  • stretnutia s médiami a municipalitami ZRZ Mochovce, seminár s uvádzaním do prevádzky 3,4 EMO
  • návšteva Republikového úložiska nízkorádioaktívnych odpadov v Mochovciach
  • spoločný seminár OIK Mochovce, OIK J. Bohunice, učitelia fyziky na str. školách (apríl 2016)
  • poznávacia cesta OIK Mochovce a zástupcov z Rady ZRZ (návrh: Belgicko termín jún 2016)
  • Spracovať na CD nosič 2x do roka správu z vedenia SE a.s. o prevádzke 1. a 2. bloku AE, aktuálny stav o dostavbe 3,4 EMO, OIK Mochovce a ZRZ Mochovce navrhujú takto spracovanú správu rozposlať na všetky obce v okolí AE Mochovce, ktoré cestou obecného rozhlasu budú informovať svojich občanov

 

Dňa 17.12.2015

Schválil: Mgr. Miroslav Považan, predseda OIK Mochovce

oik-pracovna-cesta-belgicko-2016

oik-pracovna-cesta-belgicko-2016-2

oik-pracovna-cesta-belgicko-2016-3