Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce

Vznik a základné ciele

Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 26.11.1992 vo Vrábloch a zaregistrované na Okresnom úrade v Nitre pod č.4/93 dňa 7.4.1993

Združenie je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením. Vzniklo na základe slobodne prejavenej vôle volených zástupcov miest a obcí nachádzajúcich sa v 20 km okruhu jadrovej elektrárne Mochovce, ktoré majú záujem na riešení ochrany životného prostredia ovplyvňovaného pôsobením jadrovej elektrárne v tomto území.

Pokračovať na Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce