Dokumenty OIKSprávySprávy združenia

Trojstretnutie občianskych komisií

Po roku sme sa 25. – 27. októbra 2023 opäť zišli s Občianskou informačnou komisiou  Bohunice a Občianskou bezpečnostnou komisiou Dukovany, tentokrát u našich západných susedov.

Cestou do severočeského regiónu sme sa spolu s kolegami zastavili na krátku návštevu školského reaktora VR-1 a VR-2 na ČVUT v Prahe, kam chodievajú praktické cvičenia robiť aj študenti a reaktoroví fyzici zo Slovenska.

Výkon školského reaktora je prakticky nulový a tak v ňom palivo vydrží počas celej jeho životnosti. Využíva sa na výskumné účely, ale občas aj na ožarovanie predmetov kvôli identifikácii ich rádioizotopového zloženia (napr. pre archeologické alebo kriminalistické účely), ktoré umožní ich presnejšiu charakterizáciu.

Navštívili sme aj úložisko nízko a stredne rádioaktívnych inštitucionálnych odpadov pri Litoměřiciach v bani Richard. Má bohatú históriu – najprv sa tam ťažil vápenec, neskôr tam nacisti počas druhej svetovej vojny postavili továreň pre nemecký zbrojársky priemysel, kde na otrockú prácu zomrelo za necelý rok 4 500 väzňov. V súčasnosti – už viac ako 50 rokov – slúži ako úložisko inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov.

Okrem výmeny skúsenosti zo spúšťania nášho nového mochovského bloku sa diskutovalo aj o príprave nových blokov v Českej republike, najmä nového dukovanského bloku. Takéto informačné stretnutia sú súčasťou pravidelnej vzájomnej komunikácie a prenosu informácií ako základného poslania našej Občianskej informačnej komisie Mochovce.