Plnenie rozpočtu

Plnenie rozpočtu

Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce

za rok 2015

 

      Zostatok k 1.1.2015

     Bežný účet :   10 337,92 €

       Pokladňa    :    211,63 €

       Spolu          :  10 549,55 €

       Príjmy        :               Rozpočet                        Plnenie

      Členské       :                  5 700 €                         5 268,64 €

      Príspevok S.E. a.s.       12 000 €                            12 000 €    

      Príspevok JAVYS a.s.    5 000 €                              5 000 €

      Úrok :                                    5 €                                2,23  €

      S P O L U   :                 22 705 €                            22 270,87

    

        V ý d a j e : 

            CELKOM PRÍJMY :       22 270,87 €

             CELKOM VÝDAJE :       9 229,09 €