NovinkySprávyTlačové správy Slovenských elektrární

PALIVO PRE JADROVÉ ELEKTRÁRNE NA SLOVENSKU DODÁ SPOLOČNOSŤ TVEL

Slovenské elektrárne, a.s., a spoločnosť TVEL podpísali zmluvu na dodávku jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku.

Zmluva s TVEL je výsledkom medzinárodného tendra a platí na obdobie rokov 2022 až 2026 s možnosťou jej predĺženia do roku 2030. Palivo bude používané v prevádzkovaných blokoch v Mochovciach aj Bohuniciach, vrátane dvoch dokončovaných blokov v Mochovciach.

Medzinárodný tender, do ktorého sa prihlásili všetci relevantní dodávatelia na svete, prebiehal od polovice minulého roka pod dohľadom Zásobovacej agentúry Euratom (Euratom Supply Agency). Víťazná firma predložila ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a je dlhodobo spoľahlivým dodávateľom paliva pre bloky VVER 440 v Čechách, Maďarsku, Fínsku, či Ukrajine.

„Som rád, že sme týmto podpisom úspešne zavŕšili dlhý a náročný proces výberu dodávateľa jadrového paliva pre naše jadrové elektrárne na ďalšie roky. Pevne verím, že TVEL dokáže aj naďalej plniť požiadavky na vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť jeho dodávok.“

Branislav Strýček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Slovenských elektrární

Výroba elektriny z jadra v objeme 15 miliónov MWh dnes predstavuje približne 55% celkovej výroby elektriny na Slovensku a je základom elektroenergetickej sústavy krajiny. Tento podiel výrazne stúpne po spustení oboch blokov v Mochovciach a ukončení výroby z hnedého uhlia v Elektrárňach Nováky v roku 2023.

Slovenské elektrárne vyrábajú takmer 70% z všetkej elektriny vyrobenej na území Slovenska. Vďaka jadrovým a vodným elektrárňam majú nízkouhlíkové zdroje až 90% podieľ na dodávkach elektriny, čím Slovenské elektrárne významne prispievajú k ochrane životného prostredia, kvalite ovzdušia a boju proti globálnemu otepľovaniu.