Dokumenty OIKNovinkyVideá

OIK informuje verejnosť. Sú obavy o bezpečnosť Mochoviec opodstatnené? (video)

Slovensko má veľmi málo prírodných zdrojov na pokrytie výroby elektriny, a preto sa viac ako polovica elektrickej energie vyrába v atómových elektrárňach. V minulom roku sme doviezli viac ako 12% elektriny zo zahraničia, a to je dôvod, prečo je potrebné dokončiť tretí a štvrtý blok AE Mochovce. Dostavba však čelí snahám zabrániť ich uvedeniu do prevádzky z dôvodu obáv o bezpečnosť stavby.  Sú tieto obavy opodstatnené? Ako sa žije obyvateľom v okolí AE Mochovce? Ako elektráreň hodnotia starostovia združení v OIK Mochovce? Pozrite si nové video OIK, ktorá informuje verejnosť.