NovinkyTlačové správy Slovenských elektrární

KRÁTKA ODSTÁVKA 2. BLOKU V MOCHOVCIACH

Slovenské elektrárne opravovali netesnosť na nejadrovej časti elektrárne.

Slovenské elektrárne v sobotu 2. marca 2019začali neplánovanú opravu na sekundárnej časti parogenerátora druhého bloku Mochoviec, kvôli ktorej museli blok na krátko odstaviť.

Ide o práce, ktoré nemajú žiaden vplyv na jadrovú ani radiačnú bezpečnosť. Preto udalosť nie je klasifikovaná podľa medzinárodnej stupnice jadrových udalostí – INES (International Nuclear Events Scale).

Druhý mochovský blok má podľa plánu znova začať vyrábať elektrinu už v piatok 9. marca. Takýto blok s výkonom 471 megawattov za rok dodá do siete približne 3 milióny megawatthodín elektriny, čo je asi 10 % spotreby Slovenska.

Atómové elektrárne sa na Slovensku využívajú už pol storočia a patria medzi nízkouhlíkové technológie, to znamená, že pri ich prevádzke sa do ovzdušia nevypúšťajú skleníkové plyny. Sú základnými piliermi energetickej bezpečnosti Slovenska.

Zdroj: novinky SE