NovinkySprávySprávy združenia

V Mochovciach sa stretli občianske komisie zo Slovenska a Moravy

Dialóg posilňuje vzájomnú dôveru medzi jadrovým odvetvím a ľuďmi z okolia elektrární, občianske informačné komisie sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

Na konci septembra sa v infocentre Energoland v Mochovciach stretli zástupcovia Občianskej informačnej komisie (OIK) MochovceOIK Bohunice a Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany. Komisie sú nezávislým informačným kanálom na prenos informácií medzi jadrovými elektrárňami a verejnosťou z okolia elektrární. Od Miroslava Rendka zo spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické sa na stretnutí zástupcov zo Slovenska a Českej republiky primátori a starostovia dozvedeli novinky o aktuálnom vývoji na energetickom trhu. Riaditeľ JE Mochovce Martin Mráz ich zasa bližšie zoznámil s uvádzaním tretieho mochovského bloku do prevádzky.

Členovia komisií si prezreli aj simulátor nových mochovských blokov a porovnávali: „Na trenažéri MO34 sme mali možnosť vidieť simulovaný nábeh na minimálny kontrolovaný výkon. Blokovka je podobná ako v Dukovanoch, len prevedenie je ako typický počítačový riadiaci systém. Minimum gombíkov a vypínačov, všetko sa ovláda z obrazoviek,“ povedal Aleš John, predseda OBK Dukovany a bývalý riaditeľ tejto juhomoravskej elektrárne.

Spolupráca medzi týmito občianskymi komisiami má dlhodobú tradíciu a stretávajú sa pravidelne každý rok – raz na Slovensku, raz v Čechách. Kvôli pandémii sme mali trojročnú prestávku, takže bolo o čom hovoriť, ale už nie v Mochovciach – diskusia pokračovala v malebnom prostredí Slovenského raja. Členovia OBK Dukovany zbierali informácie o rôznych aspektoch výstavby a uvádzania nových blokov do prevádzky, nakoľko je u nich rozbehnutý projekt výstavby nového, piateho bloku DUK. Zatiaľ je však len v štádiu územného povoľovania a výberu dodávateľa.