Tlačové správy Slovenských elektrární

Protijadroví aktivisti Global2000 zámerne šíria poplašné správy o Mochovciach

Protijadroví aktivisti Global2000 zámerne šíria poplašné správy o Mochovciach

Reakcia na vyjadrenia predstaviteľov organizácie Global2000, ktorých tvrdenia nekriticky a bez oslovenia jadrových odborníkov prevzali rakúske médiá.

Slovenské elektrárne sa ostro ohradzujú voči spôsobu, akým protijadrová organizácia Global2000 šíri v rakúskych médiách poplašné správy o nových jadrových blokoch v Mochovciach. S odvolaním sa na anonymný zdroj tvrdí, že masívna, jeden a pol metra hrubá železobetónová obálka nového reaktora v Mochovciach nie je dosť bezpečná, lebo sa do nej vŕtalo a kotvili sa do nej technológie.

Toto tvrdenie je zavádzajúce, nepravdivé a zo strany Global2000 ukazuje na absolútnu neznalosť komplexných projektov zvyšovania seizmickej odolnosti rozostavaných aj existujúcich jadrových elektrární a na cielené šírenie strachu a paniky medzi obyvateľmi Rakúska a Slovenska.

Tesnosť obálky prekonáva očakávania

Počas výstavby 3. a 4. bloku elektrárne v Mochovciach realizovali Slovenské elektrárne komplexný projekt zvyšovania seizmickej odolnosti. V rámci neho bolo na oboch blokoch nainštalovaných viac ako 60.000 oceľových kotviacich platní podľa presných inžinierskych prepočtov a schváleného projektu. Výsledkom je zvýšenie odolnosti oboch blokov voči akýmkoľvek zemetraseniam, ktoré by sa mohli vyskytnúť na území lokality jadrovej elektrárne Mochovce, a prekročenie medzinárodných štandardov v tejto oblasti.

Slovenské elektrárne v uplynulých týždňoch veľmi dôkladne testovali tesnosť hermetickej zóny elektrárne s vynikajúcim výsledkom. Parametre hermetickej zóny sú pri natlakovaní na 150 kPa takmer dvojnásobne lepšie ako limity určené Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD). Vyjadrenia o netesnosti alebo oslabení odolnosti hermetickej zóny preto kategoricky odmietame.

Poplašné správy

Cieľom rakúskej protijadrovej organizácie Global2000 je zastavenie uvádzania 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky akýmikoľvek prostriedkami. Vrátane vytvárania mediálneho tlaku na rakúsku vládu. Využívajú na to prostriedky, ktoré hraničia so šírením poplašných správ. Ich požiadavky a návrhy považujeme za účelové a odmietame ich v plnom rozsahu.

Pripájame celé znenie odpovede Slovenských elektrární na žiadosť o stretnutie, ktorú nám Global 2000 adresoval vo februári tohto roka:

Vážená pani Lorenz,

s úctou Vašu žiadosť odmietame. Kľúčovou úlohou Vašej organizácie je zastaviť všetky jadrové aktivity všetkými možnými prostriedkami na celom svete. Naším cieľom je pokračovať vo výrobe elektriny z jadra. Jadrová energia je jedným z najbezpečnejších spôsobov výroby elektriny vo svete a najväčším zdrojom nízkouhlíkovej elektriny v Európe, ktorý zabráni vypusteniu miliónov ton emisií CO2. Mnohí špičkoví vedci, ochrancovia životného prostredia a klimatológovia, ako napr. James Hansen, James Lovelock, Ken Caldeira, Carlo Rubbia, Ted Nordhaus a mnohé ďalšie významné osobnosti na svete súhlasia s tým, že jadrová energia musí byť súčasťou boja proti klimatickým zmenám. Naše prevádzkované elektrárne majú vynikajúce výsledky vo všetkých aspektoch ich prevádzky. Pokračujeme v komunikácii o postupe prác v Mochovciach s kľúčovými zainteresovanými stranami a verejnými činiteľmi. Rovnako ako v minulosti, budeme aj naďalej poskytovať odpovede na všetky relevantné otázky v rámci procesu, ktorý riadi Úrad jadrového dozoru. Naše názory sú však nezlučiteľné s Vašimi a Vaše úsilie nepovažujeme za nič iné ako zámienku na ďalšie šírenie jadrovej fóbie.

Dovoľte nám využiť túto príležitosť na citáciu z Otvoreného listu 75 popredných svetových vedcov pre environmentalistov: „Hoci obnoviteľné zdroje energie, ako sú vietor a slnečná energia, pravdepodobne zvýšia svoj podiel na výrobe energie v budúcnosti, tieto technológie čelia skutočným problémom v oblasti rozšíriteľnosti, materiálov a využívania pôdy, čo znamená, že je príliš riskantné spoliehať sa na ne ako na jediné alternatívy k fosílnym palivám. Jadrová energia, ktorá je zďaleka najkompaktnejšia a energeticky najhustejšia zo všetkých zdrojov, by tiež mohla priniesť významný a možno aj hlavný príspevok. Ako vedci vyhlasujeme, že prístup k výrobe energie v budúcnosti založený na dôkazoch je základnou súčasťou zabezpečenia biodiverzity v budúcnosti a nemožno ho ignorovať. Je načase, aby ochrancovia prírody nechali poriadne zaznieť svoj hlas v tejto strategickej aréne.“

Iní experti si osvojili podobný prístup. Napríklad Bill Gates podporil jadrovú energiu a vlani v decembri uviedol, že „slnečná energia a vietor nie sú nepretržitými zdrojmi energie a nie je pravdepodobné, že by sme v blízkej dobe mali veľmi lacné batérie, ktoré by nám umožnili skladovať dostatok energie vtedy, keď je nedostatok slnečného žiarenia alebo vietor nefúka. Jadrová energia je ideálna na riešenie klimatických zmien, pretože je to jediný zdroj energie bez emisií uhlíka, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne.“

Je nevyvrátiteľným faktom, že odstavenie jadrových blokov, ktoré je Vaším konečným cieľom vo všetkých krajinách, vedie a bude všade viesť k ich nahradeniu fosílnymi palivami a teda aj k neskoršiemu odstaveniu fosílnych zdrojov. Napríklad Nemecko je pozoruhodným príkladom krajiny, ktorá nedokáže splniť svoje klimatické ciele, a kvôli odstaveniu jadrových blokov dokonca ani znížiť emisie z výroby elektriny. Toto potvrdzuje aj Únia zainteresovaných vedcov (angl. Union of Concerned Scientists), ktorá je vo svete jedným z popredných „dozorov“, a vyzýva na „dočasnú finančnú podporu na zabránenie predčasnému zatvoreniu jadrových elektrární“. Tiež uvádza, že „obmedzenie najhorších účinkov klimatických zmien si môže tiež vyžadovať iné nízkouhlíkové energetické riešenia, vrátane jadrovej energie“.

Veľmi radi sa s Vami stretneme, keď budeme vidieť, že ste schopní prijať odlišné názory a uznať jadrovú energiu za jeden z legitímnych spôsobov výroby nízkouhlíkovej elektrickej energie. Dovoľte nám uzavrieť našu odpoveď vyhlásením Dr. Fatiha Birola, výkonného riaditeľa Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorý vlani na Stredoeurópskej energetickej konferencii v Bratislave povedal: „Všetci máme svoje obľúbené palivá, niektorí vietor, niektorí slnko, niektorí jadro. Musíme sa však rozhodnúť, aký je náš cieľ. Je naším cieľom zvýšiť si svoje ego, alebo znížiť emisie CO2? Je načase si vybrať.“

Zdroj: Tlačová správa Slovenských elektrární 3. apríla 2019