Dokumenty OIK

Plán činnosti OIK Mochovce na rok 2017

1. Pravidelné stretnutia OIK Mochovce v termínoch: február, september, december 2017
2. Účasť OIK na podujatiach pre verejnosť organizovaných prevádzkovateľmi SE , JAVYS a ZRZ Mochovce
3. Stretnutie s médiami, municipalitami a členmi Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce
4. Odborný seminár s uvádzaním do prevádzky MO34, kvôli novému hmg MO34 spojený s prehliadkou MO34
5. Spoločný seminár OBK Dukovany, OIK Mochovce, OIK Jaslovské Bohunice organizované OBK Dukovany v mesiaci september 2017
6. Účasť zástupcov OIK Mochovce na stretnutiach organizovaných NSK /stredné školy/
7. Spracovať video 2 x do roka o prevádzke 1. a 2. bloku EMO, aktuálny stav dostavby MO34 a takto spracovanú správu uložiť na stránku ZRZ Mochovce
8. Zasielanie tlačových správ SE a.s. a spoločnosti JAVYS všetkým členom OIK Mochovce
9. Aktualizácia webovej stránky- zdruzeniemochovce.sk
10. Pracovná cesta sa uskutoční po prvom stretnutí OIK Mochovce v mesiaci február 2017

Vypracoval: Mgr. Miroslav Považan, predseda OIK Mochovce