Dokumenty OIK

Plán a vyhodnotenie činnosti OIK Mochovce za rok 2018

  1. Pravidelné stretnutia OIK Mochovce s manažmentom prevádzkovateľov jadrových zariadení v lokalite Mochovce – SE a JAVYS (marec, september, december) – SPLNENÉ
  2. Účasť OIK na podujatiach pre verejnosť organizovaných prevádzkovateľmi JZ – SE a JAVYS , ZRZ Mochovce – napr. Mochovce RUN (podujatie na podporu dokončenia MO34 – jún), podujatie k 20. výročiu uvedenia 1. bloku EMO do prevádzky (jeseň) – SPLNENÉ
  3. Seminár pre starostov o uvádzaní 3. a 4. bloku AE Mochovce do prevádzky – PRESUNUTÉ na 2019
  4. Spoločný seminár OBK Dukovany, OIK Mochovce, OIK Jaslovské Bohunice organizované (september) – SPLNENÉ
  5. Spracovať video o aktuálnom stave prevádzky 1.a 2.bloku EMO a aktuálnom stave dostavby MO34 a takto spracovanú správu zverejniť v Levickej televízii a na stránke ZRZ Mochovce (február – marec) – SPLNENÉ
  6. Zasielanie tlačových správ SE a JAVYS všetkým členom OIK Mochovce (priebežne) – SPLNENÉ
  7. Prerobenie webovej stránky – www.združeniemochovce.sk kvôli lepšej prehľadnosti publikovaných informácií a jednoduchšiemu editovaniu obsahu – SPLNENÉ
  8. Pracovná cesta do JE Temelín pre starostov obcí ZRZ Mochovce (1. pol. 2018) – SPLNENÉ

Vypracoval:
Mgr. Miroslav Považan
predseda OIK Mochovce

Mgr. Róbert Holý
tajomník OIK Mochovce