Správa kontrolnej a revíznej komisie ZRZ Mochovce za rok 2014

Správa kontrolnej a revíznej komisie Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce za rok 2014   Vážené kolegyne,kolegovia ,vážení hostia. Činnosť kontrolnej a revíznej komisie bola zameraná na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami združenia,kontrolu účtovnej evidencie a kontrolu úhrad členských príspevkov. Kontrola finančného hospodárenia bola vykonaná 24.03.2015 za prítomnosti vedúceho kancelárie združenia Mgr. Miroslava Považana. Revízna komisia pri Záujmovom regionálnom združení Mochovce konštatuje : Účtovné zápisy v peňažnom denníku nasledujú chronologicky po sebe príjmy a výdaje boli schválené XXVII. Snemom ZRZ Mochovce, a […]