Energia pre krajinu 4/2019

Tentoraz o výhodách jadrovej energie aj o netradičnej “bokovke” jedného z bohunických operátorov.